Medicina muncii


Oferim servicii certificate de MEDICINA MUNCII:

efectuam examene medicina muncii conform legislatiei in vigoare H.G. 355/2007 (examen medical la angajarea in munca, control medical periodic, examen medical la reluarea activitatii) si intocmim dosarului medical;

realizam toate investigatiile medicale in functie de fisa de identificare a factorilor de risc profesional si a fisei de solicitare a examenului medical;

elaborarm instructajul de prim ajutor si evaluam  factorii de risc in cazul angajatelor insarcinate conform  OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

asiguram consilierea angajatorului privind securitatea si sanatatea angajatilor la locul de munca;

eliberaram fisele de aptitudine si aiguram servicii de tip caravana – efectuarea investigatiilor la sediul societatii dumneavoastra sau programarea pacientilor la punctele de lucru gratuit pentru zona Bucuresti / Ilfov;

garantam comunicarea si asistenta de specialitate in Romana si/sau Engleza;

inscriere gratuita la medic de familie (cu posibilitatea de a prelua asigurati de pe tot teritoriul Romaniei).


SERVICII INTEGRATE COMPLEXE:MM, SSM si PSI

MM – MEDICINA MUNCII

SSM – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PSI – PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Oricare este oferta dvs. anterioara, noi va propunem si alte avantaje! In plus, practicam planuri de discount la introducerea noilor clienti ! Pentru oferta personalizata, va rugam contactati-ne !


 MEDICINA MUNCII

In baza legislatiei actuale (HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor), compania sau angajatorul are obligatia sa efectueze examenul medical  la angajare si examenul medical periodic pentru toti angajatii cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata.  Lipsa fisei de aptitudine atrage nulitatea contractului individual de munca. Concluziile examenului medical la angajare se consemneaza de medicul de medicina a muncii in fisa de aptitudine, care se completeaza in 2 exemplare, unul pentru angajator si unul pentru angajat.

Anexa2

Anexa3

OFERTA MEDICINA MUNCII (SERVICII MEDICINA MUNCII)

medicina muncii - AIDE SANTE

– controale medicale la angajare si periodice pentru evaluarea starii de sanatate a personalului;

– consultatii de specialitate si analize medicale;

– consultanta referitoare la securitatea si sanatatea in munca pentru agentii economici din domeniile: alimentar, sanitar-farmaceutic, financiar bancar si asigurari etc.

 

Preturi cuprinse intre 25 si 120 RON/angajat/an!!!  (functie de profesie si riscul asociat)

(Oferta reala este sub acest pret)

Avem cele mai bune preturi pe piata si veti beneficia de servicii de calitate!

Telefon:

Active Image   0769 059 613 (Adela Mocanu – Director departament medicina muncii);

Active Image   0784  278  139 (Nicolau Dumitru – Coordonator departament medicina muncii);

Active Image   0769  059  610  (Dr. Constantin – Medic coordonator)

Active Image  E-mail: adela@aide-sante.ro

Protocolul de lucru presupune esalonarea lunara a serviciilor de medicina a muncii pentru un numar predefinit de angajati ai firmei dvs. cu avantajul flexibilitatii platii.

Dvs. veti plati fractionat serviciile de medicina a muncii pentru o perioada stabilita (lunar, trimestrial etc), reducand astfel costurile aferente personalului fluctuant.

Prestam serviciile de medicina munciifie la sediul Centrului Medical AIDE – SANTE, fie in regim caravana, la sediile clientilor nostri.

 

 

 

medicina muncii - AIDE SANTE

SSM – SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA si PSI – PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 

Prestarea de servicii in domeniul securitate si sanatate in munca si in domeniul apararii impotriva incendiilor (S.S.M. & P.S.I.) de catre prestator, in schimbul unui onorariu, dupa cum urmeaza:
1    diagnoza de sistem si intocmirea documentatiilor pentru organizarea activitatii de  S.S.M & P.S.I.;
2    evaluarea factorilor de rise de accidentare si imbolnavire profesionala;
3    asistenta periodica pentru supravegherea desfasurarii activitatii de S.S.M. & P.S.I., in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv verificari / controale proprii ale modului in care sunt respectate masurile stabilite de conducerea societatii in domeniul S.S.M. & P.S.I.;


ACTIVITATI CE SE VOR PRESTA IN DOMENIUL S.S.M. & P.S.I.:

– Efectuarea diagnozei sistemului (analiza activitatilor din societate, specifice S.S.M. & P.S.I.);
– Elaborarea deciziilor interne ale administratorului societatii pentru stabilirea responsabilitatilor in domeniile S.S.M. & P.S.I. si pentru numirea comisiilor pe domenii de activitate;
– Intocmirea Registrului de evidenta a accidentelor de munca / de circulatie /de traseu
– Registrul de evidenta a incidentelor periculoase;
– Registrul de evidenta a accidentelor usoare ;
– Registrul de evidenta a persoanelor cu incapacitate temporara de munca (I.T.M.)
– Intocmirea Indrumarului privind modul de acordare a primului-ajutor ;
– Intocmirea Instructiunilor proprii de S.S.M. & P.S.I. pe domenii specifice de activitate (pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor, tinand seama de particularitatile activitatilor, precum si ale locurilor de munca /posturilor de lucru);
– Intocmirea Instructiunilor proprii de S.S.M. & P.S.I. pentru exploatarea echipamentelor de munca existente in dotarea firmei;
– Intocmirea Programului anual de instruire-testare la nivelul societatii (elaborarea tematicii pentru fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor);
– Stabilirea masurilor tehnice, organizatorice §i igienico-sanitare specifice, conform dosarul de evaluare a factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala;
– Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a angajatilor in domeniul S.S.M. & P.S.I.;
– Intocmirea si tinerea evidentei documetelor de S.S.M. & P.S.I. din dosarul de angajare ;
– Intocmirea, evidenta si actualizarea Fiselor individuale de instruire in domeniul S.S.M. & P.S.I. pentru toti angajatii;
– Intocmirea documentelor si materialelor pentru efectuarea Instruirii introductiv-generale (la angajare), a Instruirii la locul de munca (la angajare), a Instruirii periodice cu toti angajatii;
– Intocmirea Chestionarului – test cu raspunsuri multiple si a grilei de verificare, in domeniul S.S.M.;
– Efectuarea testarii anuale a cunostintelor pe categorii profesionala ;
– Efectuarea de controale proprii in domeniul S.S.M. & P.S.I. si informarea conducerii societatii despre neconformitatile constatate :
– Intocmirea Fisei factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala (necesara la angajare, pentru medicul de medicina muncii, in vederea eliberarii Fisei de aptitudine, care este anexa la Fisa individuala de instruire in domeniul S.S.M.);
– Sprijin in efectuarea verificarii impamantarii si obtinerea certificatului PRAM (masurarea prizelor de pamant, a continuitatilor si paratrasnetelor —acolo unde este cazul);
– Stabilirea zonelor ce necesita semnalizare de S.S.M., stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvemului nr. 971 /2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de S.S.M.;
– Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotardrea Guvemului nr. 1146 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
– Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
– Propunerea de clauze privind S.S.M. & P.S.I. la incheierea contractelor de prestdri servicii cu alti angajatori; – Participarea la cercetarea accidentelor de munca ce au produs deces, alaturi de inspectorii I.T.M.;
– Intocmirea Conventiei cu clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori;
– Colaborarea dintre lucratorii desemnati/ serviciile interne / serviciile externs ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai
multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc.
–  Asigurarea dotarii (contra cost) cu afirse, acte normative, fise individuale de instruire, brosuri, truse medicala etc.  necesare in procesul de instruire.
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC:
– prezentarea metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. pentru evaluarea riscurilor de accidentare;
– evidentierea elementelelor components ale sistemului de munca evaluat;
– intocmirea fiselor de evaluare a riscurilor;
– calcularea nivelulului de risc global al locului de munca;
– evidentierea nivelurilor partiale de risc (pe fiecare factor de risc);
– intocmirea fiselor de masuri propuse;
– interpretarea rezultatelor evaluarii;
– calcularea ponderii factorilor de risc identificati dupa elementele sistemului de munca;
logo Inspect Protect Serv
ELABORAREA PLANULUI DE PROTECTIE SI PREVENIRE.

Pentru informatii suplimentare:


0784.278.139 – Nicolau Dumitru ( Coordonator departament SSM / PSI )

title_divider